8.-13. July

HØRER DU IKKE HVA JEG DANSER, ELLER?

SIRI JØNTVEDT / IVAR GRYDELAND (NO)

 

Mandag 10. Juli kl 20:00

Aladdin Blå

Kjøp bilett her

 

Hører du ikke hva jeg danser, eller? handler om lytting. Det er en hyllest til duettformen og en anerkjennelse av det vi tenker på når vi utøver.

 

Vi eksperimenterer med forestillingsformen og undersøker hvordan indre prosesser kan brukes som materiale til å forme utsiden. Vi forsøker å oppheve skillet mellom forestilling og tanken bak.

 

Betraktninger, assosiasjoner og dialoger omkring håndverk og kunstnerskap informerer det koreografiske og musikalske materialet live på scenen. En kontinuerlig vekselvirkning mellom kropp og tanke utspiller seg – behov, strategier og erfaringer regjerer på rundgang når det kommer til det å ta avgjørelser på gulvet.

 

Jeg kjenner en snikende uro…det må liksom skje et eller annet snart…kan du…har du mulighet til å ta deg av det? Jeg er liksom litt låst opp i et hjørne her………prater jeg for mye?

- hysj

- det der tolker jeg som et ja

 

//

 

«Can’t you hear what I’m dancing?» is about listening. It is a tribute to the duet format and a recognition of what we think about when we perform. It is partly a performance and partly an experimental investigation in how inner processes can be used as material to shape the outside. We try to eliminate the distinction between the performance and the idea of it.

 

Considerations, associations and dialogues on craft and artistic practice inform the choreographic and musical material live on stage. A continuous interaction between body and though takes place – it’s a play between letting needs, strategies and experience govern on the floor. We cherish our danger zones.

 

Jøntvedt and Grydeland have collaborated in several constellations since 2003. Grydeland has composed and performed music for many of the performances of Siri & Snelle Produktioner, including “I’m Cosmos” (2016). Together, Siri and Ivar participated in the artistic research project “Interimp” (2012-2015) – a collaboration between Norwegian Academy of Music and Oslo Academy of the Arts, under the Norwegian Artistic Research Programme.

 

Foto: Tale Hendnes

OM

 

Jøntvedt og Grydeland har samarbeidet i ulike konstellasjoner siden 2003. Grydeland har blant annet laget musikken til mange av forestillingene til Siri & Snelle Produksjoner, deriblant ”Jeg er Kosmos” (2016). Siri og Ivar var også sentrale deltagere i forsknings- og utviklingsprosjektet ”Interimp” (2012–2015) under Program for kunstnerisk utviklingsarbeid – et samarbeidsprosjekt mellom Norges musikkhøgskole og Kunsthøgskolen i Oslo.